När uppgifterna för 2021 nästan är klara, visar siffrorna från det nationella statistikinstitutet (INE) att Algarve och Madeira under januari-november registrerade fler övernattningar från nationella invånare än under samma period 2019, före pandemin, vilket visar att portugiserna föredrar dessa två regioner när det gäller semester på nationellt territorium, en realitet som accentueras av pandemins begränsningar.

Mellan januari och november 2021, med vaccinationsprocessen och en lägre nivå av restriktioner främst under andra halvåret, fanns det fler övernattningar från invånare i Algarve än under samma period 2019 (5,13 miljoner mot 4,8 miljoner), vilket tyder på att portugiserna bytte ut resor utomlands (fortfarande betingade av Covid-19), mot fler resor till Algarve.

Samma sak hände på Madeira: antalet övernattningar från nationella invånare var fler mellan januari och november 2021 (något över en miljon) än under samma period 2019 (887 000).

"Jämfört med november månad 2019 var det bara RA Madeira som uppvisade en ökning (+0,8 %) av antalet övernattningar (+23,7 % för invånare och -2,0 % för icke-invånare)", konstaterar statistikkontoret i det uttalande som släpptes om turistverksamheten i Portugal i november.

Detta skedde dock inte i de andra regionerna. I norr, i den centrala delen, i Lissabons storstadsområde, i Alentejo och på Azorerna fortsatte övernattningarna från invånare förra året att ligga under de värden som registrerades 2019, trots att de har återhämtat sig betydligt jämfört med 2020.

Utländska turister

Mer dramatisk är situationen i sektorn när det gäller övernattningar av utländska turister. Fler utländska turister kom till Portugal 2021 än 2020, men antalet ligger fortfarande betydligt under de värden som noterades 2019. I Algarve till exempel motsvarar antalet övernattningar av "icke-invånare" 2021, en tredjedel av värdet för 2019. På Madeira motsvarar det hälften.

Därav de nationella invånarnas betydelse för turismens återhämtning. Enligt INE:s uppgifter "stod de nationella invånarna ,mellan januari och november 2021, för 50,7 % av det totala antalet övernattningar, vilket är betydligt mer än 2019 (29,8 % av det totala antalet övernattningar)". Med andra ord motsvarar hälften av övernattningarna i Portugal nationella invånare, vilket delvis fyller den "lucka" som bristen på utländska turister lämnar.