I ett uttalande säger AMAL att läsarna i nätverket - som omfattar kommunbiblioteken i 15 av de 16 kommunerna i regionen och biblioteket vid Algarveuniversitetet - kommer att få tillgång till en digital plattform som ger tillgång till nationella och utländska tidningar och tidskrifter "online".

Enligt AMAL kommer förvärvet av tjänsten, som innebar en investering på 20 000 euro, att göra det möjligt att "universalisera och demokratisera tillgången till information och kunskap, samtidigt som man uppmuntrar till läsning".

Enligt AMAL har "alla ordföranden [för kommunerna i Algarve] erkänt åtgärdens betydelse för samhällena i regionen och beslutat att stödja denna utgift", vilket garanterar att tjänsten är tillgänglig i nätverket av kommunala bibliotek som tillhör BIBAL.

Nätverket omfattar de kommunala biblioteken i 15 av de 16 kommuner som utgör Algarve, med undantag för Aljezur, den enda kommunen i regionen som ännu inte har något bibliotek.

PressReader är en plattform som ger tillgång till tidskrifter från mer än 150 länder och på mer än 60 språk, via ett gränssnitt med flera funktioner, bland annat sökning efter titel, land, språk eller kategori.

Tillgång till plattformen är möjlig på flera sätt, med bibliotekens användaruppgifter.

Det interkommunala nätverket av Algarve-bibliotek skapades i december 2018 enligt ett samarbetsprotokoll mellan AMAL, Algarves universitet och generaldirektoratet för böcker, arkiv och bibliotek (DGLAB).