Enligt rapporten, som presenterades av forskarna Susana Peralta, Bruno Carvalho och Mariana Esteves från Nova School of Business & Economics, en av fakulteterna vid Universidade Nova de Lisboa, är "barn [0-17 år] en av de befolkningsgrupper som är mest sårbara för fattigdom och social utslagning.

"Fattigdomsrisken bland barn ökade mellan 2018 och 2019 (från 18,5 % till 19,1 %). Detta innebär att det 2019 finns mer än 330 000 fattiga minderåriga i Portugal", står det i rapporten.

Å andra sidan drabbade fattigdomen 25,5 % av familjer med en ensamstående förälder, det vill säga ungefär en fjärdedel av alla hushåll, och denna siffra har minskat med 8,4 procentenheter jämfört med 2018, även om dessa familjer fortsätter att vara den typ av hushåll som har den högsta fattigdomsrisken.

När det gäller bostads- och livsmedelsbrist, och redan i förhållande till 2020, "bodde mer än vart fjärde barn i hus med tak, väggar, fönster och golv som läckte in eller var ruttna", medan 11 procent av bostäderna inte hade någon ordentlig uppvärmning.

"Oförmågan att minst varannan dag äta en måltid med kött, fisk (eller vegetarisk motsvarighet) har varit oförändrad under de senaste tre åren, med en liten förbättring 2020 (från 1,9 % till 1,8 %)", säger forskarna.