Enligt ett uttalande från Vinci "återvände trafiken på flygplatserna i Portugal under fjärde kvartalet 2021 till en nivå som motsvarar 73 procent av trafiken under samma kvartal 2019 (3,2 gånger mer än under fjärde kvartalet 2020), med en ökning på nästan 19 procentenheter jämfört med föregående kvartal".

Enligt uppgifter som Vinci publicerat avslutade Lissabons flygplats 2021 med drygt 12,1 miljoner passagerare, en ökning med 31 procent jämfört med 2020 och en minskning med 61 procent jämfört med 2019. När det gäller Porto hanterade den förra året 5,8 miljoner passagerare, 32 procent fler än under samma period och 55 procent färre jämfört med 2019.

Faro, med 3,2 miljoner passagerare, noterade en ökning jämfört med 2020 på 48 procent och en minskning jämfört med 2019 på 64 procent. Omkring två miljoner passagerare passerade Madeira, en ökning med 73 procent jämfört med året innan och en minskning med 40 procent jämfört med 2019. Slutligen var passagerarrörelsen på Azorerna 1,6 miljoner passagerare, 80 procent mer än 2020 och 34 procent mindre än 2019.

Enligt koncernen "ökade passagerarantalet med anslutning till de viktigaste europeiska huvudstäderna särskilt i oktober och november under höstlovet", och "återhämtningens takt visade vissa tecken på att avta mot slutet av året, på grund av pandemins femte våg".

De uppgifter som företaget avslöjat visar också att det totalt sett kommer att ske 239 671 kommersiella rörelser på nationella flygplatser under 2021, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med året innan och en minskning med 44 procent jämfört med 2019.

Vinci betonade att "efter mycket uppmuntrande resultat i oktober och november" präglades slutet av året "av ett återupplivande av pandemin i vissa länder på grund av uppkomsten av Omicron-varianten".

"Till skillnad från situationen i slutet av 2020 införde regeringarna dock inte sådana restriktiva åtgärder för resebegränsning, utan föredrog att förlita sig på screening och höga vaccinationsnivåer i de flesta länder", uppgav företaget och konstaterade att "återhämtningen av passagerartrafiken därför fortsatte under fjärde kvartalet 2021 på de flesta flygplatser i nätverket".