"Den 17 januari bekräftades en ny infektion med aviärt influensavirus hos gås i Lagoa de Santo André, i Santiago do Cacém i Setúbal-distriktet", meddelar generaldirektoratet för livsmedel, jordbruk och veterinärfrågor (DGAV).

Övervakningsåtgärder har redan vidtagits.

I dokumentet vädjar DGAV till fågelhållare att följa biosäkerhetsåtgärder och goda produktionsmetoder och undvika kontakt mellan tama och vilda fåglar.

"Anmälan av eventuella misstankar måste göras omedelbart för att möjliggöra ett snabbt och effektivt genomförande av DGAV:s sjukdomsbekämpningsåtgärder".

Anmälningar om dödlighet kan lämnas in i applikationen ANIMAS(http://animas.icnf.pt).