I ett uttalande som publicerades på Internet sade PGR-P att genom ett beslut av den 4 januari väcktes åtal mot tio anklagade, varav fem av dem anklagades för passiv korruption och för förfalskning och de övriga fem för aktiv korruption.

De händelser som nu utreds inträffade mellan augusti och november 2016 och involverade fem anställda vid Docapesca, i tjänst vid auktionen i Aveiros kustfiskehamn, och fem lokala ägare av fiskefartyg.

Åklagarmyndigheten konstaterade att auktionsanställda, i utbyte mot monetär ersättning som betalats av fem lokala fiskefartygsägare, genom att ändra registreringsuppgifter i befintliga uppgifter i auktionens datasystem, gick vidare till flera överföringar av medel som skulle betalas för försäljning av fisk till ägare av fartyg med trålredskap för dessa fem lokala fiskefartygsägare.

Enligt utredningen har nämnda ägare av trålfiskefartyg till följd av detta beteende lidit en total förlust på cirka 9 000 euro till följd av den otillbörliga förmån som de tilltalade fartygsägarna har fått.