"År 2021 var det genomsnittliga priset på PT-mjölk 29,98 euro per 100 kg, jämfört med 35,47 euro per 100 kg i EU. En skillnad på mer än fem cent per liter (ungefär ett kilo mjölk), vilket återspeglas i en skillnad på cirka 15,4 procent mellan Portugal och EU", avslöjade dokumentet från jordbruksministeriet och plattformen för övervakning av förbindelserna i livsmedelskedjan (PARCA).

År 2019 var mjölkkonsumtionen i sin tur cirka 112 kg per invånare, vilket är 10 % mindre än 2010.

Under det årtiondet motiverades konsumtionsminskningen framför allt av minskningen av konsumtionsmjölk, som gick från 84 till 72,2 kg. Från och med 2015 har konsumtionsmjölken stabiliserats på cirka 73 kg per år. "[...] När det gäller smör har trenden vänt, med en ökning av konsumtionen 'per capita' med 24 %", står det i rapporten.

År 2020 exporterade Portugal 266 miljoner mjölk- och mejeriprodukter, med tonvikt på obehandlad mjölk/grädde. Per marknad, enligt de senaste tillgängliga uppgifterna som rapporterades till 2019, var Spanien den viktigaste marknaden med 91 miljoner euro, följt av Angola (49 miljoner euro).