Enligt officiella uppgifter finns det nu 192 fler personer som är inlagda på avdelningar, vilket innebär att antalet personer uppgår till 2 219, och sex fler personer som är inlagda på intensivvårdsavdelningar, vilket innebär att antalet personer uppgår till 160.

Det finns 10 571 fler som har tillfrisknat från sjukdomen, men 34 968 fler aktiva fall, vilket gör att det totala antalet aktiva fall i Portugal uppgår till 489 789.

I bulletinen nämns också 26 789 kontakter under övervakning, av totalt 478 883 personer i denna situation.

I Lissabon och Vale do Tejo registrerades ytterligare 8 258 nya fall av covid-19 och 16 dödsfall, i norr ytterligare 5 942 fall och 10 dödsfall, i den centrala delen 3 440 nya fall och två dödsfall, i Alentejo 1 108 nya fall och ett dödsfall och i Algarve 613 nya fall och ett dödsfall.

I de autonoma regionerna har inga dödsfall i Covid-19 inträffat under de senaste 24 timmarna, medan Madeira har registrerat 152 nya fall och Azorerna 56.

Dödligheten i Covid-19 har ökat med 47 procent på en vecka och ligger nu på 37,6 dödsfall per en miljon invånare, en siffra som är högre än den som fastställts av Europeiska centrumet för sjukdomskontroll (ECDC), varnade på fredagen i rapporten om de "röda linjerna" från DGS.

När det gäller antalet smittade personer som läggs in på intensivvårdsavdelningar visade hälsomyndigheterna på en stabil trend.

I riskanalysen av pandemin läggs också till att antalet smittade med SARS-CoV-2, per 100 000 invånare ackumulerat under de senaste 14 dagarna, var 5 053, med en ökande trend nationellt och i alla regioner.

Överförbarhetsindexet (Rt) ligger på 1,10 på nationell nivå, med Norra regionen och Algarve som har det högsta värdet (1,14).

Enligt officiella uppgifter från DGS har mer än 4,2 miljoner människor redan vaccinerats med boosterdosen mot covid-19.