Portugal hade densjätte största minskningen.

År 2020, ett år som präglades av det plötsliga uppdykandet av Covid-19-pandemin, minskade hushållens konsumtionsutgifter i Europeiska unionen (EU) med 8 % jämfört med föregående år. En mindre accentuerad nedgång från år till år än den som noterades i Portugal (12 %), där Portugal hade den sjätte största minskningen av EU:s hushållsutgifter, enligt färska uppgifter från Eurostat.

Enligt Europeiska statistikkontoret är minskningen av hushållsutgifterna med 8 % den största årliga minskningen sedan seriens början, och alla EU-länder uppvisar en minskning av hushållsutgifterna, med Malta i spetsen (22 %). Därefter kommer Kroatien, Spanien och Grekland (alla omkring 16 %) och Cypern (omkring 14 %), följt av Portugal.

Längst ner i tabellen, dvs. med mildare minskningar av hushållskonsumtionen 2020 jämfört med 2019, återfinns Slovakien och Danmark (ca 2 %) samt Litauen och Polen (ca 3 %).

Dessa utgifter omfattar till exempel el, vatten, gas och boende samt mat och dryck, transport och kulturutgifter.