Det interna teamet kommer att främja "produktiv effektivitet, ökad snabbhet, öppenhet och minskad byråkrati vid tillståndsgivning i städerna".

Projektgruppen för organisatorisk innovation inom stadsplanering vill få fart på processen för tillstånden och dess inrättande godkändes i torsdags, den 20 januari, enligt tidningen Público.

Teamets arbete kommer att fokusera på fyra områden: kommunikation, övervakning och förvaltningskontroll, informationssystem samt standardisering och dokumentation. Enligt kommunen ska teamet fokusera "på att skapa kommunikationskanaler och interna forum för informationsutbyte", se till att det finns "homogenitet i bedömningen och besluten om processer" och större "interna samråd av åsikter, mellan olika avdelningar, i särskilt komplexa frågor".

"Under 2021 lämnades cirka 1 800 byggprocesser in och beslutades. Det återstår dock cirka 3 100 ärenden som drar ut på tiden på olika bedömnings- och beslutsnivåer. Detta innebär att vi snarast måste se över de interna flödena, standardisera regler och förfaranden, övervaka och ta fram operativa förvaltningsindikatorer som gör det möjligt för oss att identifiera förbättringar, föreslå lösningar och genomföra dem på kort tid", säger stadsbyggnadsrådet Joana Almeida.