Ryska federationens regering har beslutat att upphäva de tillfälliga restriktionerna för inresa från Portugals territorium för portugisiska medborgare och tredjelandsmedborgare som har permanent uppehållstillstånd i Portugal.

Därför måste passagerare som är medborgare i tredje land innan de går ombord på ett flyg till Ryssland visa upp sitt uppehållstillstånd i Portugal.

Den ryska regeringen anger också att inresa till landet för de ovannämnda medborgarna endast är tillåten på direktflyg eller med mellanlandning i länder vars medborgare kan resa in i Ryssland utan restriktioner.

Alla utländska medborgare (även portugisiska) måste dock ha ett negativt PCR-test (på ryska eller engelska) utfört upp till 48 timmar innan de reser in i Ryssland, samt fylla i den blankett som levereras på planet innan de anländer till landet.