Enligt ett uttalande som publicerades i Diário da Republica: "Förlängningen av tidsfristen kommer att förbättra en av de mest begränsande aspekterna av det nuvarande systemet för efterhandsbetalningar och underlätta för användarna att genomföra betalningarna i tid", står det i dekret nr 60/2022 som undertecknats av infrastrukturminister Jorge Delgado och som träder i kraft inom 30 dagar från och med den 25 januari.

I skrivelsen anger den verkställande myndigheten att lagstiftningen om det elektroniska identifieringssystemet för fordon för betalning av vägtullar kommer att ändras när Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/520 av den 19 mars 2019 införlivas, "om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och om underlättande av gränsöverskridande utbyte av information om utebliven betalning av vägavgifter i Europeiska unionen".

"Genom införlivandet av detta direktiv kommer det att införas ändringar i hela lagstiftningen om det elektroniska identifieringssystemet för fordon för betalning av vägtullar, oavsett om det rör sig om ändringar i sak och form eller om en uppdatering av en del av nomenklaturen i den institutionella modell som inramade det elektroniska identifieringssystemet för fordon när det skapades, och som fortfarande är i kraft idag", förklarar han.

Regeringen har dock förstått att det finns "vissa justeringar som kan göras omedelbart och som, utan att påverka den nuvarande driftslogiken, kan innebära omedelbara fördelar för användarna", utan att det påverkar de ändringar som ska göras.

"Detta gäller i synnerhet den maximala betalningstiden för vägavgifter, när systemet med efterhandsbetalning införs i väginfrastrukturer som endast har ett elektroniskt vägtullsystem", säger han.

"Denna period, som tidigare var fastställd till högst fem arbetsdagar, förlängs nu till femton [15] arbetsdagar", tillägger han.

Enligt lagändringen kan fordonsägarna alltså "i väginfrastrukturer som endast har ett elektroniskt vägtullsystem också betala vägtullar i efterhand, kontant eller på motsvarande sätt, inom 15 arbetsdagar efter att ha passerat en punkt för fordonsdetektering för elektronisk uppbörd".

På grund av den komplicerade uppbördsmodellen och bristen på information slutar många bilister med att inte betala i tid och får då betala böter.