Efter att ha sett elpriset för att ladda en elbil den 1 januari öka med 9,8 % (under lågtrafik) och 7,5 % (under lågtrafik) i mitten av månaden överraskades Galp-kunderna av ett nytt meddelande om uppdateringar av taxorna som träder i kraft den 1 februari.

Enligt en rapport från ECO kommer priserna i och med denna andra höjning att vara 5,6 % högre under lågtrafik och 4,5 % under lågtrafik. Om jämförelsen görs, till exempel för en kund som anslutit sig till Galp Electric med de priser som togs ut i oktober 2021, talar vi om en 16-procentig ökning av värdet på el för att ladda en bil under lågsäsong.

Företaget motiverar höjningarna med att de "återspeglar det ekonomiska stöd som beviljats" till konsumenterna "av miljöfonden på tariffen för enheten för förvaltning av elektrisk mobilitet (EGME), samt uppdateringen av tarifferna för tillträde till näten".

I praktiken handlar det om ett värde per kWh i elektrisk mobilitet som gick från 0,163 euro 2021 till 0,179 euro den 1 januari och 0,189 euro den 1 februari 2022.

"Som meddelades i slutet av november uppdaterade Galp de slutliga elpriserna från och med den 1 januari 2022, där det nya priset återspeglar ökningen av kostnaden för energitillverkning samt prognosen för en sänkning av tarifferna för tillträde till näten, som ERSE meddelat för 2022. De nya tariffpriserna för Galp Electric är resultatet av denna höjning i januari och en efterföljande justering i februari, till följd av att det ekonomiska stödet i samband med undantaget från en del av tariffen från Mobility Management Entity Electric (EGME) upphörde", meddelade företaget till ECO.