Mondego Mobility System (SMM ) uppstod när en järnvägslinje i Portagemområdet i Coimbra stad behövde återaktiveras. I detta område fanns det en gång i tiden en järnvägslinje, som fortfarande syns på vägen, samt en station. Målet skulle nu vara att anpassa denna sträcka till en transport som kan samexistera i stadsmiljön.

Kretsloppet

Kretsen skulle genomföras av Bus Rapid Transit-cirkulationen, där fordonet skulle ha exklusiva körfält och prioriterad passage i alla korsningar, vilket skulle göra resan snabbare och garantera passagerarnas säkerhet.

Den väg som trafiken skulle gå skulle börja i Coimbra-B, den äldsta järnvägsstationen i Coimbra, och sluta i Serpins, efter kommunen Lousã, på det som skulle kallas Lousã-linjen. Det finns dock en annan linje i projektet som skulle gå till universitetssjukhusen i Coimbra (HUC), på den så kallade sjukhuslinjen.

Lousã-linjen

Lousã-linjen skulle vara den längsta. Linjen skulle delas upp i två linjer: Stadsförbindelser och förortsförbindelser. Stadslinjerna avser sträckan inom Coimbra stad, som börjar vid Coimbra-B-stationen och slutar vid Vale das Flores. Efter denna sträcka skulle linjen passera till Coimbras utkanter och sluta i Serpins. Mellan 2009 och 2012 gjordes förbättringar av infrastrukturen, samt en omstrukturering av linjen, där gamla stationers positioner ändrades, liksom en anpassning av vägen för framtida passage av Metrobus. När det gäller utvecklingen av denna linje är arbetet för närvarande inriktat på att anpassa sträckorna till Metrobus och ett anbudsförfarande pågår för att anpassa sträckan mellan Portagem och Coimbra-B.

Sjukhuslinjen

När det gäller sjukhuslinjen är det arbete som utförs annorlunda. Linjen kommer att ansluta till Lousã-linjen vid den framtida stationen "Aeminium/Loja do Cidadão". För att linjen ska kunna drivas måste Metrobus genom Coimbras centrum, vilket innebär att en del byggnader kommer att rivas, främst på Rua da Sofia.

Arbetena i siffror

Totalt kommer Metrobuslinjen att vara 42 kilometer lång, vilket kommer att förena tre kommuner, genom två linjer. Sammanlagt finns det 41 hållplatser, varav 32 ingår i Lousã-linjen. Sju tunnlar byggdes, liksom 13 broar. Metrobuscirkulationen beräknas starta 2024.