EU:s medlemsstater enades på tisdagen om att personer med ett giltigt Covid-19-certifikat, t.ex. vaccinerade eller tillfrisknade, inte kommer att omfattas av ytterligare restriktioner för rörlighet.

I dag sade en källa från ministerns kansli för inrikesförvaltningen till byrån Lusa att "som alltid kommer regeringen att överväga eventuella justeringar av de regler som gäller i den nationella rättsliga ramen, med hänsyn till innehållet i denna rekommendation och även utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Portugal".

Samma källa erinrade om att rekommendationen kommer att träda i kraft den 1 februari och att den fortfarande måste offentliggöras i EU:s officiella tidning.

Sedan den 1 december 2021 måste alla passagerare som anländer till Portugal med flyg uppvisa ett negativt test eller ett intyg om tillfrisknande vid landstigning.

Passagerare på inrikesflyg, barn under 12 år och besättningar är undantagna från skyldigheten att göra PCR- eller snabbtest. Denna kontroll kommer att pågå till och med den 9 februari.

Europeiska unionens råd sade på tisdagen i ett uttalande att "de åtgärder som rör Covid-19 måste tillämpas med hänsyn till personens status och inte till situationen på regional nivå, med undantag för områden där viruset cirkulerar i mycket höga nivåer".

I praktiken innebär detta att resenärens vaccinering, testning eller status för återhämtning från Covid-19, vilket framgår av ett giltigt EU-certifikat för Covid-19, måste vara det grundläggande tillvägagångssättet", tillägger EU-rådet och betonar att detta nya personbaserade tillvägagångssätt kommer att förenkla de tillämpliga reglerna avsevärt och ge resenärerna ytterligare klarhet och förutsägbarhet.

Det är därför tänkt att alla som har ett giltigt EU Covid-19-bevis, t.ex. vaccinerade, återställda eller testade, "inte ska omfattas av ytterligare begränsningar av den fria rörligheten", dvs. nya tester eller karantäner.

"Denna rekommendation är ett svar på den betydande ökningen av vaccinering och det snabba genomförandet av EU:s Covid-19-certifikat", säger EU-rådet, som för närvarande leds av Frankrike.

Den nya rekommendationen, som rådet (allmänna frågor) har godkänt, ersätter de befintliga reglerna när den träder i kraft den 1 februari, då också en ny acceptansperiod på 270 dagar för vaccinationscertifikat börjar gälla.