"CTT understryker att de alltid är vaksammma inför marknadsmöjligheter och har tagit emot intresseanmälningar för ett potentiellt förvärv av en kvalificerad minoritetsandel i Banco CTT:s kapital", säger företaget i ett uttalande som skickats till Securities and Exchange Commission (CMVM).

Enligt uttalandet "har parterna utvecklat kontakter i detta avseende, som dock fortfarande befinner sig i ett preliminärt skede".

"CTT kommer att hålla tillsynsmyndigheter och marknaden informerade om varje relevant utveckling, som för närvarande verkar för tidigt", heter det avslutningsvis.

Den moçambikiska dagstidningen Económico rapporterade att man förhandlar om att en minoritetsinvesterare ska ta en andel i Banco CTT, och uppgav att postföretaget kommer att överföra en andel på upp till 30 procent och att en av de intresserade parterna är Una Seguros, som kontrolleras av en kinesisk grupp.

Enligt tidningen kommer transaktionen att genomföras genom en kapitalökning i Banco CTT, som ska tecknas av den nya minoritetsaktieägaren, vilket spädar ut CTT:s andel.