"För att framgångsrikt slutföra avlägsnandet av det farliga avfallet i de gamla gruvorna i São Pedro da Cova är det nödvändigt att återigen använda sig av den rättsliga mekanism som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling (CCP) för att utföra kompletterande tjänster utöver de ursprungligen planerade kvantiteterna och för att godkänna ytterligare utgifter på två miljoner euro", står det i resolutionstexten.

I beslutet motiveras tilläggsutgifterna bland annat med att arbetet har gjort det möjligt att upptäcka farligt avfall "utanför den gränszon som fastställts för ingripandet, där en del av avfallet ligger längs en lång sluttning som var helt otillgänglig vid tidpunkten för undersökningarna".

Enligt förordningen har det också "ofta förekommit flera förorenade järnmassor med en densitet som är ungefär fem gånger större än avfallsmassans densitet".

Bortskaffandet av detta avfall i denna församling i kommunen Gondomar, distriktet Porto, inleddes i oktober 2014, mer än tio år efter deponeringen, i en inledande fas som avslutades i maj året därpå, med bortskaffandet av de första 105 600 ton.

Under årens lopp har denna situation motiverat frågor och uppmaningar från politiska partier, liksom lokala initiativ såsom vakanser, koncentrationer och protester, och att tusentals vykort skickats till premiärminister António Costa med texten "Total borttagning av farligt avfall i São Pedro da Cova nu", tillsammans med bilder som symboliserar signaler för fara.