I ett uttalande säger Angolas åklagarmyndighet att de civilrättsliga stämningarna lämnades in efter en försiktighetsåtgärd för beslag som beordrades 2019, och att de separerades på grundval av sakförhållandena och sakernas komplexitet.

De gav sedan upphov till tre förklarande domskäl som för närvarande är föremål för domstolsförfaranden, nämligen mål nr 103/2020, 278-20-E och 35/2020 G, där OPG har dragit tillbaka det sistnämnda.

OPG motiverar återkallandet med att "de fakta som redovisas i ärendet var samtidigt föremål för ett brottmål vars förberedande utredning sköts av det nationella direktoratet för utredningar och straffrättsliga åtgärder, med nummer 10/20-DNIAP".

OPG sade också att beslaget av tillgångarna hos Isabel dos Santos, dotter till Angolas förre president José Eduardo dos Santos, och personer som står henne nära, "inte har upphört eller upphävts på grund av att de två förklarande åtgärderna för fällande domar fortsätter att följa de rättsliga förfarandena".