"I slutet av december ledde genomförandet av de åtgärder som vidtagits för att bekämpa och förebygga Covid-19 samt de åtgärder som syftar till att återställa normaliteten till en minskning av inkomsterna med 306,4 miljoner euro och en ökning av de totala utgifterna med 7 437,3 miljoner euro", står det i den sammanfattning av budgetgenomförandet som offentliggjorts av DGO.

På intäktssidan pekar DGO på den beräknade effekten av befrielsen från betalning av den samlade sociala skatten (TSU), som beräknas uppgå till 221 miljoner euro, och avbrottet i betalningarna av bolagsskatten (IRC), som uppgår till 50,4 miljoner euro.

När det gäller utgifterna uppgick stödet till företag och sysselsättning till 4 027,6 miljoner euro, med Apoiarprogrammet (1 085,8 miljoner euro), stöd till transportsektorn (1 139,5 miljoner euro), extraordinärt stöd för successiv återhämtning av verksamheten (547,8 miljoner euro) och stimulansåtgärder för normalisering (409,7 miljoner euro) som de viktigaste.

DGO nämner också åtgärderna inom hälsosektorn, som uppgick till 1 474,9 miljoner euro, "nämligen med personalresurser, individuell skyddsutrustning, läkemedel, vacciner och tester", samt åtgärderna för att stödja familjeinkomsten (998,4 miljoner euro), med särskilt stöd till arbetstagarnas inkomster (488,4 miljoner euro).

"Utan de utgifter som är förknippade med åtgärder inom ramen för Covid-19 skulle de effektiva offentliga utgifterna ha ökat med 3,0 procent jämfört med föregående år (i stället för +5,2 procent)", står det i syntesen.

Fram till november hade pandemin kostat staten 6 751 ME, på grund av 6 232,4 ME extra utgifter och 518,6 ME mindre inkomster.

Mellan januari och december 2020 kostade pandemin 4 591,1 miljoner euro, på grund av förlorade inkomster på 1 426,1 miljoner euro och ökade utgifter på 3 165 miljoner euro.

De uppgifter som offentliggörs i dag visar att staten kommer att avsluta året 2021 med ett underskott i de offentliga räkenskaperna på 8 794 miljoner euro, en förbättring med 2 862 miljoner euro jämfört med 2020.