"Den 26 januari registrerade den specifika dödligheten enligt Covid-19 ett värde på 52,2 dödsfall på 14 dagar per en miljon invånare, vilket motsvarar en ökning med 39 procent jämfört med den senaste rapporten (37,6), vilket visar på en växande trend i pandemins inverkan på dödligheten", anger de "röda linjerna" från det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge (INSA) och generaldirektoratet för hälsa (DGS).

Enligt dokumentet är det värde som registrerats i Portugal högre än det tröskelvärde på 20 dödsfall på 14 dagar per en miljon invånare som fastställts av Europeiska centrumet för sjukdomskontroll (ECDC) och högre än tröskelvärdet på 50 dödsfall, vilket innebär "en mycket stor påverkan av epidemin på den specifika dödligheten genom Covid-19".

När det gäller hälso- och sjukvården anges i INSA:s och DGS:s rapport att 147 patienter med Covid-19 på onsdagen befann sig på intensivvårdsavdelningar (ICU), vilket motsvarar 58 procent av det kritiska tröskelvärdet definierat som kritiskt av 255 upptagna sängar, när denna indikator under föregående vecka var 60 procent.

"Under den senaste veckan visar antalet patienter som läggs in på intensivvårdsavdelningar en stabil trend", men sjukhusen i den norra regionen ligger på 84 % av den alarmerande beläggningsnivån på intensivvårdsavdelningar.