"Den 27 januari hade Metropolitano de Lisboa totalt 54 medarbetare i isolering/positiv [utan att räkna med arbetstagare som distansarbetar]. I denna grupp ingår medarbetare inom underhåll, drift, handel och teknik, områden vars funktioner inte är förenliga med möjligheten till distansarbete. När det gäller lokförare är cirka 12 % av det totala antalet lokförare sjukskrivna eller isolerade", säger Metropolitano de Lisboa.

Även om denna situation orsakar "begränsningar i fråga om det normala tjänsteutbudet" finns det enligt företaget "inga större begränsningar" eftersom man har försökt att "späda ut effekterna" i hela nätet, med särskild uppmärksamhet på rusningstid.

"Metropolitano de Lisboa medger dock att det inte går att förhindra att vissa tåg inte går, vilket leder till vissa förseningar i trafiken och längre väntetider än vanligt.

Företaget förklarar också att det, med tanke på funktionernas särdrag, när det gäller medarbetare inom underhåll och drift "inte alltid är möjligt" att tillgripa "tillfällig ersättning" för dem.