"Med vetskap och med samtycke från åklagarmyndighetens domare som ansvarar för processen, rapporteras att barnets död inte berodde på vaccination mot Covid-19. Denna information har redan överförts till barnets familj", står det i ett uttalande från det nationella institutet för rättsmedicin och rättsmedicin (INMLCF).

Enligt uttalandet har "de kompletterande laboratorietesterna slutförts" och skickats till åklagarmyndigheten "i dagsläget den obduktionsrapport som utfördes den 18 januari på det sexåriga barnet som togs in på Hospital de Santa Maria".

INMLCF uppger också att man av respekt för familjen och för intimiteten och privatlivet "inte lämnar ut annan information av klinisk karaktär".

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) meddelade den 17 januari att en sexårig pojke som testats positivt för SARS-CoV-2 hade avlidit dagen innan på sjukhuset Santa Maria och att dödsorsakerna höll på att analyseras.

Sjukhuset uppgav i ett uttalande att barnet togs in på Hospital de Santa Maria med "ett tillstånd av hjärt- och andningsstopp".

"Barnet hade fått den första dosen av vaccinet mot Covid-19, och CHULN anmälde fallet till Infarmed och generaldirektoratet för hälsa" (DGS).