Från och med 2022 kommer de svenska skattemyndigheterna att kunna ta ut inkomstskatt av pensionärer som får pension från Sverige och som är bosatta i Portugal.

I ett meddelande som publicerades i Diário da República den 1 februari 2022 bekräftar det portugisiska utrikesministeriet att Sverige den 16 juni 2021 meddelade att landet sagt upp det bilaterala avtalet om att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt "inom inkomstskatteområdet", som undertecknades i Helsingborg den 29 augusti 2002.

Den svenska riksdagen röstade för uppsägningen av skatteavtalet med Portugal förra året. Skatteavtalet upphörde den 31 december 2021, vilket innebär att Sverige från och med den 1 januari 2022 kan ta ut skatt på pensioner som Sverige betalar ut till personer bosatta i Portugal.

Förslaget skickades av den svenska regeringen till landets riksdag i syfte att säga upp avtalet för att undvika dubbelbeskattning med Portugal, och den portugisiska regeringen informerades om detta steg. Bakgrunden till den svenska regeringens lagförslag är det faktum att Portugal hittills inte har ratificerat protokollet till det dubbelbeskattningsavtal som undertecknades av de två länderna i maj 2019.

"Vi har väntat länge. Vi gjorde ett avtal 2019. Vi väntade i två år och vårt tålamod är slut", förklarade Magdalena Andersson, dåvarande finansminister, i en intervju med tidningen Público.