MIA:s ståndpunkt i ett uttalande är kopplad till Europeiska kommissionens beslut att föreslå "grön" märkning för vissa gas- och kärnkraftsaktiviteter.

"Med hänsyn till vetenskapliga råd och aktuella tekniska framsteg anser kommissionen att det finns en roll för privata investeringar i gas- och kärnkraftsverksamhet i omställningen", sade kommissionen i ett uttalande och försäkrade att detta är "i linje med EU:s klimat- och miljömål" och att det gör det möjligt att "påskynda övergången från mer förorenande verksamheter, som kolproduktion, till en klimatneutral framtid, som till största delen bygger på förnybara energikällor".

Detta är inte tanken hos föreningar med koppling till miljön, som redan har uttalat sig mot den, och inte heller hos MIA, en rörelse bestående av miljögrupper och institutioner i Portugal och Spanien som har uttalat sig mot kärnkraft.

I det uttalande som offentliggjordes den 2 februari kritiserar rörelsen, förutom att säga att ansträngningarna för att minska koldioxidutsläppen äventyras "av opportunism och kärnkraftsindustrins förmåga att utöva påtryckningar", särskilt Frankrike för kommissionens beslut.

"Frankrikes beroende av kärnkraft, som står för 77 procent av landets el, tillsammans med Finlands och flera östeuropeiska länders intressen, driver Europeiska unionen in i en ny brytning", varnar MIA i uttalandet.

Dessa länder vill enligt MIA öppna upp för ny finansiering av kärnkraftsindustrin som en grön verksamhet, "med den felaktiga uppfattningen att den bidrar till anpassning till och begränsning av klimatförändringarna".

För att kommissionens förslag ska träda i kraft måste det godkännas av 20 av de 27 EU-länderna och måste också passera genom Europaparlamentet.

Om det inte finns något motstånd kommer förslaget att träda i kraft den 1 januari 2023.