"Efter parlamentsvalet i söndags den 30 januari, efter att i enlighet med de konstitutionella villkoren ha hört de politiska partier som är representerade i republikens nya församling och med hänsyn till valresultatet, meddelade republikens president sedan dr António Costa, generalsekreterare för PS, sin avsikt att utse honom till premiärminister i den XXIII:e konstitutionsregeringen, som kommer att formaliseras när rösterna i de europeiska och icke-europeiska valkretsarna har räknats", heter det i en not som lagts ut på republikens ordförandeskaps officiella webbplats.

I samma meddelande, som offentliggjordes efter det att statschefen och PS:s generalsekreterare inlett ett möte via videokonferens, tilläggs att "utnämningen och installationen kommer att äga rum efter det första sammanträdet i det portugisiska parlamentets XV:e mandatperiod".

António Costa inledde en sju dagars isoleringsperiod tisdagen den 1 februari efter att ha testat positivt för det virus som orsakar Covid-19.

PS vann söndagens parlamentsval med absolut majoritet, vann 41,7 procent av rösterna och fick 117 av de 230 platserna på det nationella territoriet - fyra platser från emigrationsvalkretsar återstår att fördela.

I artikel 187 i Republiken Portugals konstitution anges att "premiärministern utses av republikens president efter att ha hört de partier som är representerade i republikens församling och med hänsyn till valresultatet".