Onkologen Vítor Veloso sade till Lusa att "resultaten kommer att bli dramatiska, eftersom de flesta av dessa patienter inte längre kan botas, de kommer att ha en mycket kort överlevnad och dålig livskvalitet".

"Behandlingen kommer att bli mer våldsam, den kommer att kosta staten, den kommer att involvera ett större antal sjukvårdspersonal och resultaten kommer att bli otillräckliga, för det vi vill ha är botemedel, lång överlevnad och hög livskvalitet, och det kommer inte att hända i närtid", konstaterade han.

Vítor Veloso sade att han var "hoppfull" om att de ansvariga "ser på cancerpatienterna och inser att dessa individer har behandlats dåligt, ignorerats och att det är nödvändigt att sätta igång med arbetet för att ge dem det de har rätt till och som är författningsfäst".

Med hänvisning till uppgifter från den nationella hälso- och sjukvårdens öppenhetsportal (SNS) sade ordföranden för den norra kärnan i det portugisiska förbundet mot cancer att "mer än 13 miljoner personliga kontakter inte genomfördes på primärvårdsnivå mellan mars 2020 och november 2021".

"Det fanns 500 000 operationer som ställdes in på sjukhusen, 3,8 miljoner akuta episoder på sjukhus som inte skedde, det fanns 1,2 miljoner sjukhusvistelser som inte utfördes. Allt på grund av Covid-19-pandemin, betonade han.

Han erinrade om att "till skillnad från kroniska sjukdomar, som också är mycket straffade, kan cancer inte vänta, cancer har en tidsram och om denna tidsram inte uppfylls är det en situation där man går från botemedel till död".