Den vanliga snäppan är en riklig vandrings- och vintergäst i hela Iberien, som främst återfinns i myrområden i utkanten av sötvattensmarker och saltvatten i flodmynningar. Den är välkänd av jägarna som en bytesart, som ofta flushar på nära håll med en zick-zack-flykt och ett hårt "skrapande" rop.

Arten har ett brett utbredningsområde i det tempererade och subarktiska Eurasien. I områden med relativt milda vintrar rör sig en del inte längre än till de närmaste kusterna, men mer nordliga häckare når Afrika söder om Sahara i väster och subkontinenten i öster. Återfynd av ringmärkta fåglar har visat att de flesta av dem som övervintrar i Iberia kommer från norra Europa, från de brittiska öarna till Skandinavien.

The Common Snipe

Norra Portugal ligger i den yttersta södra kanten av häckningsområdet, så det är bara här som några få lyckligt lottade invånare kan höra den spektakulära "trummande" uppvisningen på våren. Detta högljudda, dunkande ljud skapas av att fåglarna vibrerar sina stjärtfjädrar i branta dykningar under flygningar över häckningsområdet. Det kan ibland höras under dagen, men fåglarna är mest aktiva vid och strax efter mörkrets inbrott. Den lilla populationen i Trás-os-Montes har minskat på grund av att en del av deras livsmiljö i bergen har dränerats.

Den extremt långa näbben känner efter små ryggradslösa djur i leran som andra vadarfåglar inte kan nå. Det är detta som gör fågeln omisskännlig även för den tillfällige observatören, även om en mycket mer sällsynt släkting, den stora snäppan, också kan förekomma i Iberien. Den föredrar torrare livsmiljöer, gör knappt sicksackslingor när den flåsar och yttrar vanligen inte mer än ett lågt grymtande. Två andra obesläktade sniptyper kan ses på vintern. Den mycket större skogssnäppan har breda, rundade vingar och förekommer, föga förvånande, i skogar och buskage. Den lilla snäppan finns i mossar och vid leriga vattendragsränder. Den sitter mycket tätt och är nästan omöjlig att upptäcka på marken om den inte avslöjar sin närvaro med ett märkligt guppande. Båda de sistnämnda arterna är av naturen ensamma, medan den vanliga snäppan ofta förekommer i stort antal i utmärkta livsmiljöer.