Åtgärderna tillkännagavs efter veckomötet i Funchal för Madeiras verkställande organ, koalitionen PSD/CDS-PP.

Enligt resolution nr 52/2022 av den 31 januari gäller beredskapssituationen mellan kl. 00.00 den 1 februari 2022 och kl. 23.59 den 28 februari 2022, efter att ha förklarats av folkhälsoskäl i syfte att begränsa pandemin.

Anpassningarna beror på att den kostnadsfria veckovisa masstestningen har upphört och att den inte längre är obligatorisk på Madeira sedan tisdagen den 1 februari. Nu krävs endast ett intyg om fullständig vaccinering eller att man har återhämtat sig från sjukdomen för att få tillträde till de flesta offentliga och privata lokaler och för att komma in på den autonoma regionens territorium.

Vid ofullständig vaccination måste medborgaren på egen bekostnad uppvisa ett negativt snabbtest för antigen som är giltigt i en vecka.

Snabbantigentesterna är gratis endast för dem som uppvisar symtom på Covid-19, dvs. feber över 38 grader.

Till följd av de nya åtgärderna meddelade Madeiras regering att den kommer att publicera den epidemiologiska bulletinen en gång i månaden och att den dagliga bulletinen begränsas till antalet sjukhusinläggningar, inläggningar på Covid-19-avdelningar och intensivvårdsavdelningar.

Enligt de senaste uppgifterna från generaldirektoratet för hälsa har ögruppen Madeira, med cirka 250 000 invånare, registrerat totalt 66 037 bekräftade fall av SARS-CoV-2-infektion sedan pandemins början och 167 dödsfall i samband med sjukdomen.