Under presentationen av kampanjen "Urgências Só Urgentes" (endast akut vård) i Leiria kommun avslöjade Licínio de Carvalho, styrelseordförande för Centro Hospitalar de Leiria (CHL), att 103 personer inom hälso- och sjukvården, "endast personal och utan att räkna med tjänsteleverantörer", var isolerade, varav 50 sjuksköterskor och 20 specialistläkare.

Han betonade den "överbelastning" som personalen har utsatts för och den "inverkan" som denna frånvaro har på förvaltningen av de sex akutmottagningarna, som är öppna dygnet runt, på sjukhusen i Leiria, Pombal och Alcobaça, enheter som utgör CHL.

"Våra yrkesverksamma är människor, förutom att de utsätts för en högre risk för infektioner är de fäder och mödrar och måste också vara isolerade från att ha kontakt med släktingar eller kollegor", säger Licínio de Carvalho.

För Carvalho har denna frånvaro i kombination med bristen på personalresurser och det "stora" överflödet av "falska nödsituationer" försvårat att "möta upp" de i behov av vård, som framför allt kommer till akutmottagningen på Santo André-sjukhuset i Leiria.

"Igår var en av årets värsta dagar. Vi tog emot 367 patienter på akutmottagningen", avslöjade han. Av dessa var 50 procent i den respiratoriska akutmottagningen av fall som inte var brådskande, och 35 procent av icke brådskande fall i den allmänna mottagningen.