I studien, som utfördes av generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella institutet för hälsa Doctor Ricardo Jorge (INSA), i samarbete med hälsovårdsministeriets delade tjänster (SPMS), centralförvaltningen för hälsovårdssystemet (ACSS), Unilabs laboratorier, Portugals Röda kors och Algarves biomedicinska centrum, konstaterades att patienter som smittats med Ómicron-varianten i genomsnitt är inlagda fyra dagar kortare på sjukhus än de som smittats med Delta-varianten.

"Det är också viktigt att betona att de som smittats med Omicron (BA.1) hade en kortare sjukhusvistelse än de som smittats med Delta (B.1.617.2), en genomsnittlig skillnad på -4,0 dagar", står det i den epidemiologiska studien om Covid-19-pandemin, som genomfördes på ett liknande sätt som liknande organ från hälsoministerier i andra EU-länder.

I dokumentet anges att fall av Omicron-varianten uppvisade en 75-procentig minskning av risken för sjukhusvistelse jämfört med Delta-varianten.

Enligt studien från DGS och INSA skulle endast 25 av 100 personer som sjukhusvårdats och som smittats av Delta-varianten ha blivit sjukhusvårdade om de smittats av Omicron-varianten, oavsett ålder, kön, vaccinationsstatus och om de hade haft en tidigare infektion eller inte.

I studien rapporteras också att patienter som infekterats med Delta-varianten i genomsnitt stannade 8,6 dagar på sjukhus, medan den tiden med Omicron sjunker till 3,7 dagar.

"Detta har viktiga konsekvenser för förvaltningen av sjukhustjänster och kommer att minska effekterna av Omicrons vågor på hälso- och sjukvårdssystemen", betonar DGS och INSA.

Studien visar också att personer som smittats av Omicron i genomsnitt har en lägre risk att dö, "vilket motsvarar en minskning av dödsrisken med 86 procent vid infektion med Omicron jämfört med Delta".

Studien genomfördes mellan den 1 och 29 december 2021 då 164 sjukhusinläggningar på grund av Delta-varianten och 16 på grund av Ómicron-varianten av SARS-CoV-2 registrerades i Portugal.

Under denna period avled 26 personer som smittats av Delta, men inga sjukhusinläggningar på intensivvården eller dödsfall på grund av Omicron.

DGS och INSA sade i ett uttalande att studien visade "uppmuntrande resultat som stöder resultaten från liknande studier som genomförts i andra länder".

"Omicron är dock förknippad med en större förmåga att delvis undkomma skyddet av det fullständiga vaccinationssystemet och en hög överförbarhet, vilket översätts i ett högre absolut antal fall, så att det även med minskad allvarlighetsgrad kan finnas risk för att överbelasta hälsovårdssystemet", hänvisar de två enheterna.