"Det är en möjlighet för den autonoma regionen Madeira, en möjlighet för Madeiras ekonomi, en möjlighet för en sektor i full tillväxt", säger ekonomisekreteraren Rui Barreto och betonar att fastighetsmäklarna har "förtroende" och "tillväxt".

Statssekreteraren, som talade vid öppnandet av ett seminarium om guldvisum i Funchal, anser att de nyligen genomförda förändringarna i programmet för uppehållstillstånd för investeringar (ARI), som utesluter Lissabon och Porto, är en "enorm möjlighet" för Madeira.

De medborgare som har gjort inköp på över 500 000 euro i den autonoma regionen sedan 2017, inom ramen för ARI, är mestadels ryssar och amerikaner, men även brasilianare, kineser, sydafrikaner och bolivianer har registrerats.

"Vi talar om investeringar i lyxiga bostadsområden, men den regionala regeringen är också bekymrad över utbudet på fastighetsmarknaden för invånare och personer med låga inkomster", sade Rui Barreto och medgav att guldvisum blåser upp priset på husen.

Ekonomisekreteraren påpekade att återhämtnings- och uppbyggnadssplanen (RRP) för Madeira tillhandahåller 136 miljoner euro för bostadsbyggande till kontrollerade priser och hyresstöd.

Enligt uppgifter från utlännings- och gränstjänsten (SEF) som offentliggjordes i januari ökade investeringar som fångats upp genom "guldvisum" nationellt med 52 procent i december, jämfört med samma period 2020, till 42,1 miljoner euro.

I december 2020 uppgick investeringarna till 27,7 miljoner euro.

Jämfört med november 2021 (46,6 miljoner euro) sjönk det belopp som samlades in genom programmet för uppehållstillstånd för investeringar med 9,6 procent.

Kumulativt sett minskade investeringarna genom guldvisum med 28,7 procent förra året jämfört med 2020, till 460,8 miljoner euro.

Sedan programmet för beviljande av ARI lanserades i oktober 2012 har 6 099 799 799 479,59 euro samlats in via detta instrument. Av detta belopp motsvarar största delen köp av fastigheter, som fram till december uppgick till 5 507 194 225,00 euro, och köpet för stadsrehabilitering uppgick till 362 502 992,45 euro.

Den investering som följer av kapitalöverföringen uppgår till 592 605 254,59 euro.

Under mer än nio år har 9 585 visum beviljats för förvärv av egendom, varav 1 009 för stadsförnyelse.

Det har beviljats 649 viseringar för kapitalöverföringar och 20 för skapande av arbetstillfällen.

Sedan programmets början har 17 221 uppehållstillstånd beviljats till omgrupperade familjer, varav 1 171 år 2021.