Mannen identifierades för att han innehade utrotningshotade djurarter som är upptagna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES), meddelade GNR i ett uttalande.

"Efter ett klagomål om transport av flera arter som är upptagna i CITES, utan rätt tillstånd, åkte delar av NPA [Núcleo de Proteção Ambiental] till platsen och fann att det i ett annex i anslutning till ett hus fanns 19 djurarter utan att djurhållaren var registrerad som uppfödare i det nationella registret", säger GNR.

Enligt GNR kunde mannen inte visa upp något ursprungsbevis och därför beslagtogs djuren - GNR uppger inte vilka -.

Mannen identifierades och motsvarande anmälan om administrativ överträdelse upprättades.

I verkställighetsåtgärden samarbetade delar av institutet för naturskydd och skogar (ICNF).