Enligt den dagliga epidemiologiska bulletinen är 2 560 personer inlagda på sjukhus i dag, 49 fler än i söndags, och på intensivvårdsavdelningar finns det två färre, av totalt 178. Alla sjukhusinläggningar beror dock inte på Covid-19, utan kan vara motiverade av andra sjukdomar trots att det finns en infektion med SARS-CoV-2.

Antalet aktiva fall minskade återigen i dag, med 608 147 nu, 20 663 färre än i söndags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 37 646 personer ha tillfrisknat, vilket ger en total siffra på 2 304 585.

Av de 36 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna inträffade 11 i regionen Lissabon och Tagusdalen, ytterligare 11 i norr, 10 i den centrala delen och fyra i Alentejo.

De flesta dödsfallen med Covid-19 var över 80 år (23), med sex dödsfall mellan 70 och 79 år, ytterligare sex mellan 60 och 69 år och ett mellan 50 och 59 år.

Den norra delen av landet fortsätter att vara den region i landet med flest nya dagliga fall, med 7 608 fler smittade, följt av Lissabon och Vale do Tejo, med 4 326 fler, den centrala regionen (2 269), Azorerna (1 077), Algarve (770) , Alentejo (564) och Madeira (405).

Under det senaste dygnet har ytterligare 1 092 kontakter satts under övervakning, vilket nu ger en total siffra på 665 534.

Enligt DGS har sedan mars 2020 2 932 990 personer smittats av sars-CoV-2 i Portugal och 20 258 dödsfall i samband med covid-19 har anmälts.

Det största antalet nydiagnostiserade fall finns i åldersgrupperna mellan 40 och 49 år, med 3 013 nya smittade under de senaste 24 timmarna. Därefter följer personer i åldern 10-19 år (2 991 nya fall), personer i åldern 30-39 år (2 768), personer i åldern upp till 9 år (2 540), personer i åldern 20-29 år (2 244), personer i åldern 50-59 år (1 569), personer i åldern 60-69 år (929), personer i åldern 70-79 år (535) och äldre personer över 80 år (430).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har Lissabon- och Tagusdalen-regionen registrerat 1 050 847 fall och 8 498 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 134 070 infektioner och 6 161 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 424 773 infektioner och 3 570 dödsfall.

Algarve har totalt haft 114 284 infektioner och 650 dödsfall och Alentejo har 98 922 fall och 1 139 dödsfall av covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 68 051 infektioner och 170 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 42 043 fall och 70 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Enligt DGS fanns det 1 371 108 fall av smittade män och 1 559 234 kvinnor, med 2 648 fall av okänt kön, som är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Sedan mars 2020 har 10 652 män och 9 606 kvinnor dött i Covid-19.