I ett uttalande till Lusa uppger institutet för bevarande av natur och skog (ICNF) att "2021 års övervakning av populationen av iberiska lodjur som återintroducerats i Guadiana-dalen visar att det finns 70 nya ungar av totalt 24 häckande honor".

Detta är "10 fler födslar och sex fler häckande honor" jämfört med 2020, betonar ICNF och medger att dessa siffror fortfarande kan "revideras uppåt, med tanke på det stora område som arten nu har tagit över".

"Sju år efter det att återinförandet påbörjades är cirka 200 lodjur nu spridda över ett stort område".

Mother Lynx and Kittens

Enligt ICNF var "en av de viktigaste aspekterna under 2021 konsolideringen av populationen i Algarve", där nio lodjur föddes.

Under de kommande åren, inom ramen för Life Lynxconnect-projektet, kommer "initiativ att utvecklas för att stärka kopplingen mellan de olika lodjurspopulationerna och förbättra Medelhavets ekosystem genom att förbättra livsmiljöns kvalitet och mängden bytesdjur", framhåller samma organisation.

ICNF konstaterar att "den framgångsrika återintroduktionen av lodjuret, som har bekräftats under dessa år, är resultatet av en iberisk ansträngning".

"Sammanslutningar av jägare, jordbrukare, markägare, icke-statliga organisationer, kommuner och statliga organ" samlades "för att rädda och vända utvecklingstrenden för en art som var på väg mot utrotning".