Enligt regleringsmyndighetens prisbulletin för energitjänster (ERSE) var priset med skatter på 95- bensin under det sista kvartalet förra året 1 669 euro per liter, vilket är högre än i Spanien och även jämfört med det europeiska genomsnittet. Portugal hade dock ett lägre genomsnittligt försäljningspris utan skatter än Spanien, men den skattebörda som tillämpas i Portugal (57 %) motiverade den lägre priskonkurrensen på den iberiska halvön, förklarar tillsynsmyndigheten.

Scenariot är detsamma när man tittar på priserna på enkel diesel, som låg på 1 520 euro per liter: "Skattebördan i Portugal motiverade att priserna var 25 cent/l högre än i Spanien". Utan skatter är de genomsnittliga nationella priserna 1,3 cent/l lägre än i grannlandet", konstaterar ERSE återigen.

"Portugal ligger på tionde plats bland de länder som säljer dyr enkel diesel i EU-27, med ett pris som motsvarar en skillnad på 32 cent/l och 35 cent/l jämfört med landet med de lägsta priserna respektive landet med de högsta priserna", tillägger tillsynsmyndigheten.