Enligt CNBC flyttade den holländska familjen som kallas "Bitcoin-familjen" till Portugal, eftersom det är en plats där kryptovalutor inte beskattas. Familjens patriark säger att han har sin kryptovalutaförmögenhet förvarad i hemliga valv på fyra olika kontinenter.

Familjen, som består av ett par och tre döttrar, har rest till 40 länder under de senaste fem åren men bestämde sig till slut för att bosätta sig i Portugal. "Det är ett mycket vackert bitcoinparadis", säger Didi Taihuttu och tillägger att så länge du inte tjänar kryptovaluta för att tillhandahålla tjänster i Portugal är du fri från avgifter.

År 2017 sålde familjen allt de ägde och bytte ett hus och praktiskt taget alla jordiska ägodelar mot bitcoin, och bestämde sig för att försörja sig på vägen. De har inte avslöjat den exakta storleken på deras tillgångar, men Taihuttu säger att han skyddar familjens förmögenhet i hemliga valv på fyra olika kontinenter.

För närvarande undantar skattemyndigheten i Portugal kapitalvinster som erhålls vid försäljning av valutor som bitcoin från skattemyndigheten. I december rapporterade tidningen ECO att regeringen väntade på lagändringar i parlamentet, utan vilka den anser att det är omöjligt för skattemyndigheterna att beskatta denna typ av inkomster. I och med det tidiga parlamentsvalet har ämnet ännu inte diskuterats på nytt, men det kan komma att debatteras i denna mandatperiod, inte minst eftersom BE:s valprogram innehöll ett förslag om att beskatta vinster från försäljning av kryptovalutor.