Enligt uppgifter från det spanska ministeriet för ekologisk övergång som offentliggjordes i dag, är situationen mest oroande i Guadiana (30 %), Guadalete-Barbate (30 % av den totala kapaciteten) och Guadalquivir (28 %) av alla avrinningsområden.

De avrinningsområden som har den största mängden lagrat vatten är de i Baskien (95 %), de i östra Kantabriska regionen (86 %) och de i Tinto, Odiel och Piedras (74 %).

Situationen för reserverna i de flodområden som gränsar till Portugal, i floder som i de flesta fall rinner in i landet, varierar från 53 % i Minho-Sil, 49 % i Douro, 46 % i Tejo till 30 % i Guadiana.

Denna situation i reservoarerna läggs till bristen på regn, som under de första fyra månaderna av detta hydrologiska år - från oktober 2021 till september 2022 - resulterade i ett underskott på 35 procent.

Enligt den spanska statliga meteorologiska byrån (Aemet) visar prognosmodellerna att det under de kommande månaderna finns en 50-procentig sannolikhet för att nederbörden kommer att ligga under genomsnittet och endast 20 procent för att den kommer att ligga över genomsnittet, under en period av året då man vanligtvis registrerar den mest intensiva nederbörden.