Enligt de experter som hördes vid det senaste mötet i den permanenta kommissionen för förebyggande, övervakning och uppföljning av torkans effekter kommer 2022 att bli ännu ett torrt år med "80 procents sannolikhet",

Med de redan avslutade uppgifterna för januari kan man dra slutsatsen att det var det sjätte torraste året sedan 1931, med ett medelvärde på 13,9 mm nederbörd, vilket motsvarar 12 procent av det normalvärde som verifierades mellan åren 1971-2000.

"I ungefär 75 procent av territoriet var värdena för nederbördsmängden mindre än 10 millimeter", uppskattar IPMA och anger att det bara regnade på portugisiskt territorium under månadens tio första dagar.

Sedan år 2000 har 11 år haft nederbörd under genomsnittet, med tonvikt på 2005, ett år av historisk torka, det värsta sedan 1945, en slutsats som nåddes i juni, då 68 procent av territoriet befann sig i extrem och svår torka.

År 2005 uppgick den totala årliga nederbörden till endast 503 millimeter, vilket är det lägsta värdet i de långa serier som IPMA tillhandahåller.

Dessa förhållanden tvingade till nedskärningar och minskningar av vattenförsörjningen och till att skicka tankbilar för att försörja olika platser.

I december samma år fortsatte nästan tiotusen personer att använda autotankar för att fylla på reservoarer och mer än elva tusen personer var utsatta för perioder med minskningar eller nedskärningar, och vatten försvann från borrhål i 16 kommuner.