Enligt den dagliga epidemiologiska bulletinen är 2 332 personer inlagda på sjukhus i dag, 34 färre än i torsdags, medan det på intensivvårdsavdelningarna finns nio färre patienter, av totalt 159, och alla inläggningar på sjukhus beror inte på Covid-19.

Antalet aktiva fall minskade i dag, med 600 324 nu, 16 461 färre än i torsdags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 40 691 personer ha tillfrisknat, vilket ger en total siffra på 2 428 926.

Av de 41 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna inträffade 14 i Lissabon och Vale do Tejo, 13 i norr, 11 i den centrala delen, två på Madeira och en på Azorerna, medan inga dödsfall registrerades i Alentejo och Algarve.

När det gäller åldersgrupper var de flesta dödsfallen med covid-19 över 80 år (26), 10 dödsfall mellan 70 och 79 år, tre mellan 60 och 69 år och två mellan 50 och 69 år. 59 år gammal.

Den norra delen av landet fortsätter att vara den region i landet med flest nya dagliga fall, med 7 835 fler smittade, följt av Lissabon och Vale do Tejo, med 7 103 fler, den ecntrala regionen (4 865), Algarve (1 694), Alentejo (1 274), Azorerna (1 021) och Madeira (479).

Under de senaste 24 timmarna har antalet övervakade kontakter minskat med 10 679 personer och uppgår nu till 628 109 personer.

Enligt DGS har sedan mars 2020, 3 049 692 fall av infektion med SARS-CoV-2 registrerats i Portugal och 20 442 dödsfall i samband med Covid-19 har anmälts.

Sedan pandemins början, i mars 2020, har Lissabon- och Tagusdalen-regionen registrerat 1 085 323 fall och 8 550 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 173 638 infektioner och 6 221 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 448 685 infektioner och 3 620 dödsfall.

Algarve har sammanlagt haft 120 557 smittade och 658 dödsfall och Alentejo har 105 025 fall och 1 142 dödsfall av Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 70 205 infektioner och 176 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 46 259 fall och 75 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Enligt DGS registrerades 1 423 859 fall av infektion hos män och 1 623 107 hos kvinnor, med 2 726 fall av okänt kön, vilka är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Sedan mars 2020 har 10 755 män och 9 687 kvinnor dött av Covid-19.