Enligt Instituto Português do Mar e da Atmosphere (IPMA) hade jordskalvet sitt epicentrum cirka 75 kilometer söder om Cabo de São Vicente och registrerades klockan 07.53 i dag (11 februari) vid stationerna i det seismiska nätverket på fastlandet.

Jordskalvet kändes med högsta intensitet III/IV (modifierad Mercalli-skala) i kommunerna Lagoa och Portimão. Det kändes också i mindre omfattning i kommunen Lagos, i samma distrikt.

Jordbävningar/skalv klassificeras efter magnitud som mikro (mindre än 2,0), mycket små (2,0-2,9), små (3,0-3,9), lätta (4,0-4,9), måttliga (5,0-5,9), starka (6,0-6,9), stora (7,0-7,9), viktiga (8,0-8,9), exceptionella (9,0-9,9) och extrema (mer än 10).