Enligt ett dokument som publicerades i Diário da República har myntverket, när det gäller 7,5 euro-mynten från samlingen "ISEG 111 år", tillstånd att prägla 2 889 mynt i silverlegering "med en halt på 92 %".5 % med en särskild finish" och 111 mynt i silverlegering "med en lägsta halt på 99,9 %", för ett sammanlagt belopp som aldrig får överstiga 247 500 euro.

När det gäller samlingen "20 år av euro" är gränsen 165 000 euro och upp till 3 000 mynt kommer att präglas i silver.

Dokumentet bifogar inga bilder av de nya myntens utseende.