Den genomsnittliga månatliga totala bruttolönen per anställd (per jobb) ökade med 1,9 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma period föregående år, från 1478 euro i december 2020 till 1507 euro i december 2021, enligt nyligen offentliggjorda uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE). Detta är dock en variation på 0,9 procentenheter (pp) lägre än den som observerades i september 2021 (2,8 %), vilket innebär att lönerna sjunker i reala termer, vilket innebär en förlust av köpkraft, med hänsyn till den stigande inflationen.

Sjunkande i reala termer

"Den genomsnittliga månatliga totala bruttolönen per anställd (per jobb) ökade med 1,9 % under det kvartal som slutade i december 2021 (årets fjärde kvartal), jämfört med samma period 2020, till 1 507 euro. Både den ordinarie delen av denna ersättning och grundlönen ökade med 2,3 % och uppgick till 1 103 respektive 1 036 euro. I reala termer, med utgångspunkt i variationen i konsumentprisindexet, minskade den genomsnittliga totala och ordinarie ersättningen per anställd med 0,5 % respektive 0,1 %, medan grundersättningen förblev oförändrad. Dessa resultat omfattar 4,3 miljoner arbetstillfällen, vilket motsvarar socialförsäkringsmottagare och prenumeranter på Caixa Geral de Aposentações", står det i INE:s bulletin.