Ett insolvensförfarande är den sista utvägen för överskuldsatta personer och familjer. Det har effekter på gäldenärens tillgångar, eftersom domstolen beordrar försäljning av gäldenärens tillgångar för att betala skulderna.

Parlamentet och Europeiska kommissionen ansåg därför att det var nödvändigt att skapa lagar på detta område i syfte att rädda vissa företag och enskilda personer som befinner sig i överskuldsatta situationer. "Bland åtgärderna är den som har störst effekt förkortningen av insolvensperioden från fem till tre år", förklarade DECO.

Genom att förkorta insolvensperioden till tre år ska man garantera möjligheten till en andra chans efter dessa tre år om företaget eller individen har uppfyllt alla krav. De nya reglerna gäller inte bara för nya insolvensförfaranden utan även för redan pågående insolvensförfaranden.

Enligt DECO:s åsikt saknas det dock fortfarande en förstärkning av den finansiella informationen för att utbilda de insolventa: "Parlamentet utnyttjade inte möjligheten att skapa nya mekanismer som skulle ge tillgång till finansiella mekanismer för att möjliggöra deras finansiella omskolning".

Dessutom kan DECO hjälpa dig vid överskuldsättning. För mer information, se :www.gasdeco.net/literacia-financeira.


E-post:deco.algarve@deco.pt
Det är också möjligt att boka Skype-möten.


Följ DECO Algarve på sociala medier:
www.facebook.com/AssociacaoDECO
https://twitter.com/DECOAssociacao
https://www.instagram.com/decoassociacao/
https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/