Elproduktionen på Portugals fastland minskade med 26,2 % under de första 50 dagarna i år, jämfört med samma period 2021. Detta är den värsta 50-dagarsperioden på ungefär ett decennium och beror främst på minskningen av vattenkraftsproduktionen, som minskade med 73,2 %, rapporterar Jornal de Notícias.

Sedan början av året och fram till den 19 februari producerade elproduktionssystemet 6 217 gigawattimmar (GWh) el, vilket står i kontrast till de 8 426 GWh som producerades under samma period förra året.

Med mer än 90 % av det nationella territoriet i allvarlig eller extrem torka var vattenkraften den mest drabbade, som producerade endast 876 GWh under 50 dagar, dvs. 2 390 GWh mindre jämfört med samma period 2021 och under 900 GWh som producerades 2018.

Den energi som producerades från förnybara källor drabbades alltså av en minskning med 44,3 %, på grund av minskad produktion från vattenkraft och minskad vindkraft (minus 23,3 %).

Detta är det sämsta året för förnybar energi under de tio analyserade åren, enligt en analys av samma tidning.