I januari 2022 nådde inlåningen ett rekordvärde på 173,4 miljarder euro, nästan 500 miljoner euro mer än föregående månad, vilket motsvarar en ökning med 6,3 %, enligt uppgifter från Portugals centralbank (Bdp).

"I slutet av januari 2022 hade privatpersoner satt in 173,4 miljarder euro i inhemska banker och företag 60,5 miljarder euro. Under januari månad ökade dessa insättningar med 6,3 % respektive 17,4 % jämfört med januari 2021".

Detta innebär att portugiserna aldrig tidigare har anförtrott bankerna så mycket pengar som nu, trots att den ersättning (ränta) som erbjuds av denna typ av sparande är mycket låg, skriver ECO och konstaterar att detta är en trend som har accelererat i och med pandemin.