Enligt en rapport från idealista/news investerar investerargruppen Dmanán, som kommer från den galiciska provinsen Lugo (Spanien), där den har en stark närvaro, kraftigt i nationella fastigheter, efter att ha tagit steget in i Portugal för drygt två år sedan. Den har för närvarande fem projekt under uppbyggnad och utveckling, både bostäder och hotell, i Lissabon och Porto, med en investering på mer än 50 miljoner euro.

Enligt en källa från företagets kommunikationsavdelning, som Expresso citerar, rör det sig om en "byggare av enfamiljshus i Porto, en fastighet med turistlägenheter i Lissabon och återställande av tre byggnader av stort arkitektoniskt värde med inriktning på hotellbranschen", varav två i centrala Porto och en i huvudstaden.

Dmanán Portugal, som grundades i juni 2019, "studerar just nu olika affärsmöjligheter", tillägger samma källa och tillägger att de projekt som företaget arbetar med i Lissabon och Porto är "mycket intressanta både inom bostadsområdet och hotellbranschen".

"Dmanán har stor erfarenhet av att bygga och utveckla projekt i Galicien, av hållbara bostäder som är certifierade av Breeam (en av de mest rigorösa utvärderings- och certifieringsmetoderna i världen)", tillägger de.