Den kommun med lägst incidens är Penedono, med 233 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, vilket är ungefär en tredjedel av de 661 som registrerades i fredags.

Vimioso (253 fall per 100 000 invånare), Resende (329), Paços de Ferreira (354), Ribeira de Pena (367), Vila Flor (383) och Miranda do Douro (384) hör till de kommuner med lägst incidens.

Högsta nivåerna

Bland de kommuner som fortfarande ligger över den maximala tröskel som fastställts av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, som ligger på 960 eller fler fall per 100 000 invånare, har Corvo, med 11 915 fall, den högsta incidensen.

Velas (9 430), Horta (8 122), Porto Santo (7 851), Lajes do Pico (5 634) och Calheta i den autonoma regionen Azorerna (5 381) hör till de kommuner som har den högsta incidensen av de 308 portugisiska kommunerna.

I förklaringen till uppgifterna per kommun, som publicerades i DGS epidemiologiska bulletin, anges att "den kumulativa incidensen 14 dagar efter smittan av SARS-CoV-2 motsvarar kvoten mellan antalet nya bekräftade fall under de 14 dagarna före analystillfället och den uppskattade bosatta befolkningen, per län".