Enligt föreningen finns det redan konsekvenser i form av efterfrågan och vissa tecken på brist på spannmål, och på gränsen "kan man ifrågasätta om det kommer att vara möjligt att garantera tillgången på spannmål och i förlängningen på bröd".

Med tanke på de stigande kostnaderna, t.ex. priset på mjöl, bränsle och energi, som förvärrats av kriget i Ukraina, "kommer det att finnas företag som kommer att ge upp om detta scenario förvärras", varnade ACIP.