"Denna åtgärd kommer att pågå så länge som det behövs", sade premiärministern och förklarade att det faktum att man inte har fastställt ett exakt datum för när åtgärden ska upphöra har att göra med den osäkerhet som vi upplever på grund av konflikten i Ukraina och den inverkan den har på bränslepriset.

Premiärministern talade i slutet av ett extra möte i den sociala dialogen där regeringen presenterade för arbetsmarknadens parter de åtgärder som vidtas internt för att mildra effekterna av de stigande energikostnaderna och även de lösningar som analyseras på gemenskapsnivå.

António Costa förklarade på frågan om det faktum att regeringen inte hade fastställt något datum för när åtgärden skulle upphöra, när den förra veckan meddelade att värdet på autokupongen för mars månad skulle höjas från fem till 20 euro, att detta beror på den nuvarande oförutsägbara situationen.

"Vi vill alla vakna upp i morgon och se att freden återställs i Ukraina, men vi är alla rädda att detta inte kommer att vara nyheterna i morgon (...) Ingen har en förutsägbar bild av när denna kris kommer att ta slut", så "denna åtgärd kommer att pågå så länge som det är nödvändigt". Kommer den att behöva utvecklas? Den kan behöva utvecklas. Låt oss hoppas det, vi hoppas det inte", men det kan hända, sade premiärministern.