"När det gäller de portugisiska soldaternas resa till Rumänien pågår förberedelserna för närvarande, det finns redan portugisiska soldater i Rumänien för att arbeta med de rumänska soldaterna och hantera logistiska frågor, och kompaniet [med 174 soldater] kommer att fortsätta under de närmaste veckorna, i slutet av mars och början av april", förklarade João Gomes Cravinho.

Dessa soldater, underströk ministern, "kommer att vara stationerade i södra Rumänien och är därför inte omedelbart nära gränsen till Ukraina", men de spelar dock "en mycket viktig roll för att stärka Natos avskräckningskapacitet".

På frågan om de åsikter som han hörde från deputerade vid detta möte sade Gomes Cravinho att han kände "ett stort stöd, en stor samstämmighet, från vänster till höger kring vad regeringens ståndpunkt har varit" i samband med konflikten mellan Ukraina och Ryssland.

"Under två timmar fick jag inte ta emot någon kritik av den portugisiska regeringens ståndpunkter. Det är mycket tillfredsställande att veta att vi i ett demokratiskt land med så stor mångfald som vårt vet hur vi ska vara enade när viktiga frågor står på spel", sade han.